Hyrdebakken Stier og huse Fælleshuset Grønne områder

Som tidligere meddelt, måtte bestyrelsen på grund af Corona-situationen udskyde afholdelsen af dette års generalforsamling på ubestemt tid. Bestyrelsen har i forlængelse af det besluttet, at vi afholder generalforsamlingen torsdag den 10. juni kl. 19.00. Vi afventer de kommende udmeldinger om forsamlingsloftets størrelse for endeligt at beslutte, om mødet afholdes indendørs eller udendørs.

Dagsordenen med tilhørende regnskab og budget er tidligere sendt ud, og af indkaldelsen fremgår det, at der er to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det drejer sig om henholdsvis Pernille Højgaard-Hansen, som ikke ønsker genvalg, og Rasmus Jørgensen, som ønsker genvalg. Bestyrelsen har derudover modtaget to henvendelser fra medlemmer, der ønsker at stille op til en af de ledige poster i den kommende bestyrelse. Det drejer sig om henholdsvis Peder Toft Nr. 210 og Gunner Jeppesen Nr. 172. Da der således er tre opstillede til de to ledige bestyrelsespladser, vil der på generalforsamlingen skulle foretages en skriftlig afstemning om disse.

Ønsker man ikke at deltage i generalforsamling eller er forhindret i det, kan man give fuldmagt til andre medlemmer eller videregive den til formand John Krath Hyrdebakken 36.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Se flere information under Dokumenter. Her finder du også indkaldelse og bilag.