Betingelser for leje af fælleshus

 • Bestilling af festsal/værelser kan ske ved henvendelse til de personer som står for udlejningen af fælleshuset.
 • Fælleshuset kan kun lejes af beboere på Hyrdebakken.
 • Fælleshuset udlejes ikke til ungdomsfester.
 • Betaling af lokaleleje skal ske ved nøgleafhentning.
 • Ved leje af fælleshusets lokaler har lejeren betalt for rengøring.
 • Lejeren skal betale for eventuelt ødelagt service eller andet inventar.
 • Lejeren skal ved lejens start sikre sig, at alt service i følge markaterne på skabene er til stede.
 • Ved leje fredag kan lokalerne normalt overtages kl. 16.00.
 • Ved udlejning både fredag og lørdag skal lokalerne normalt være klar til aflevering lørdag kl. 08.00 og ny lejer kan overtage lokalerne lørdag kl. 10.00.
 • Ved udlejning lørdag og søndag skal lokalerne normalt være klar til aflevering søndag kl. 08.00 og ny lejer kan overtage lokalerne søndag kl. 10.00.
 • Der skal tages hensyn til beboerne i nærheden af fælleshuset ved afholdelsen af fester.
 • Ved benyttelse af musikanlægget skal følgende vinduer/yderdøre være helt lukkede:
  • Vinduet i køkkenet
  • Vinduet i festsalen vendende mod terrassen.
  • terrassedøren i festsalen
  • hoveddøren

   Såfremt der er behov for ventilation i festsalen, kan vinduerne vendende ud mod det store fællesareal mod nord åbnes. Der kan endvidere opnås ventilation og udluftning, ved f.eks at lade væg-ventilatoren i festsalen suge luft ind samtidig med, at væg-ventilatoren i pejsestuen (ved brændeovnen) suge forurenet luft ud. Ved brug af væg-ventilatorerne som nævnt skal døren mellem festsalen og pejsestuen stå åben.
    
 • Ophængning af pynt o.l. i de loftmonterede belysningsamaturer skal ske med stor forsigtighed, idet disse armaturer dårligt kan bære nævnte pynt.
 • Efter brug af salen skal:
  • Borde og stole rengøres
  • Gulve fejes og tæpper støvsuges
  • Stole stables I stakke a 5 styk. langs væg
  • Askebægerne tømmes
  • Alt affald skal anbringes i affaldsposer. Affaldsposerne ved skuret må ikke overfyldes
  • Alt brugt service skal vaskes op og stilles rigtigt på plads igen
  • Køkkenbord, komfur, ovn, opvaskemaskine og køleskab skal rengøres
  • Tape og pynt skal pilles ned
  • Døre låses, vinduer lukkes og radiatortermostatventiler stilles på 1 
 • Brændeovnen skal benyttes med omtanke, gnistfang skal anvendes og spjældet skal åbnes når huset forlades. Klingebelægningen omkring brændeovnen skal rengøres for aske.
 • Undendørs skal ryddes op, og affald - også glasskår - skal fjernes.